Křížové cesty v postu v našich farnostech
Křížovou cestu jsme zvyklí se modlit především v pátek a v době postní, protože i skrze ni připomínáme Ježíšovo utrpení smrt za nás a pro nás. Doba postní, o které jsme vstoupili Popeleční středou, nás vyzývá Ježíšovými slovy: "Kdo chce za mnou přijít, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě." Proto Vás milý farníci zveme ke společným pobožnostem křížové cesty. Modlit se budeme, tak jak jste většinou zvyklí (před nebo po mši svaté), ale zároveň Vás chceme pozvat během doby postní ke konání společných křížových cest v jednotlivých farnostech, a to vždy v neděli odpoledne v 15.00 hodin. Křížové cesty povedou jednotlivá společenství z našich farností.
Celý článek...
 
Doba postní

Popeleční středou jsme vstoupili do čtyřicetidenní doby postní. Během této doby se máme připravit na slavení velikonočních událostí smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Doba postní je tedy dobou přípravy a jak známe a víme, každá příprava má svá kritéria. Kritéria doby postní jsou – půst, almužna a modlitba. Tato kritéria jsou v úzkém vztahu k sobě, k druhým a k Bohu. Rád bych se dnes zastavil u prvního kritéria doby postní, kterým je půst.

 

Půst

Většina z nás na Popeleční středu držela půst od jídla, a tak jsme si možná po delší době vyzkoušeli, co znamená zakusit pocit hladu. Uvědomme si, že odřeknutí si jídla je jen prostředek, ne cíl našeho postního snažení. Cíl nám ukazuje a odhaluje Slovo, kterým k nám mluví Bůh. K pochopení smyslu postu jsem proto vybral úryvek z první knihy Mojžíšovy o stvoření a hříchu prvních lidí (Gn 2,7-9; 3,1-7).

Celý článek...
 
« ZačátekPředchozí151152153154155156157158159160DalšíKonec »

strana 152 z 162

Biblický citát

Kolik lidí je online ?

Právě připojeni - hostů: 20