Vánoční besídka
Vánoční besídka se konala již tradičně 25. 12. ve 14 hodin v kostele sv. Martina. V první části zaznělo pásmo méně známých koled z celého světa, které nacvičila s dětmi sestra Tereza. Pak jsme mohli vidět... Vánoční besídka se konala již tradičně 25. 12. ve 14 hodin v kostele sv. Martina. V první části zaznělo pásmo méně známých koled z celého světa, které nacvičila s dětmi sestra Tereza. Pak jsme mohli vidět vánoční scénku o Hledání noclehu. Tentokrát byl Betlémský příběh zasazen do dnešní doby a Maria s Josefem hledali nocleh např. ve firmě, na faře, u babičky, která pekla vánoční cukroví... Bohužel nikde nepochodili a celý příběh končí otázkou, jestli bychom si pro ně mohli najít místo a čas??
Scénku zahrály děti z pátých a šestých tříd, které navštěvují náboženství u katechetky Stáni Jelenové.
V poslední části si mohli všichni zazpívat známé české koledy za doprovodu houslí, kytar a harmoniky.
Hudební nástroje v rukou bratří Koupených, Martina Švejdy, sestry Terezy a Aničky Kulíkové vytvořily opravdovou vánoční atmosféru.
 

Biblický citát

Kolik lidí je online ?

Právě připojeni - hostů: 22