Snoubenecké setkání v rodině

V naší farnosti probíhá příprava na „svatbu v kostele“ u manželů Ivanky a Martina Čihákových.
Ti se se snoubeneckými páry zamýšlejí nad manželským slibem a tematickými bloky:
1. Období známosti, čas zásnub – rozloučení nevěsty a ženicha s rodinou.
2. Rozdíly mezi mužem a ženou – přítěží či bohatstvím manželství?
3. Krize manželství, vztahů - čas roz-loučení či čas určený k růstu?
4. Intimní život manželů – odraz je-jich lásky.
5. Rodičovství, život rodiny.
6. Život našeho manželství pro „naši“ rodinu a svátostná povaha manželství všedního dne.
7. Manželství a kariéra, manželství a vztah k okolnímu světu.

Setkání pořádají Ivanka a Martin Čihákovi a dohodnout si s nimi schůzku můžete na tel.: 725 380 414.

 

Biblický citát

Kolik lidí je online ?

Právě připojeni - hostů: 8