Novokněz P. Matúš Kocian navštívil Sedlčany a Dublovice
Na pozvání P. Ondřeje přijel do našich farností jeden ze dvou letošních novokněží pražské arcidiecéze P. Matúš Kocian. V neděli 10. září sloužil mši sv. v Sedlčanech a v Dublovicích a poté v obou kostelech udělil novokněžské požehnání. P. Matúš je doktorem přírodních věd a velkým znalcem brouků. Má vůbec rád zvířata a přírodu všeobecné a živě se zajímá o ekologii. Rozhovor s ním si můžete přečíst ve farním časopisu Sv. Martin
 

Biblický citát

Kolik lidí je online ?

Právě připojeni - hostů: 26