Bohoslužby

BOHOSLUŽBY PRO AKTUÁLNÍ TÝDEN

Svátost smířenípokani

Sedlčany:
před každou mší svatou (mimo neděli) a rovněž se zpovídá během adorace ve čtvrtek před 1. pátkem, která navazuje na večerní mši svatou.

Ostatní farnosti:

V týdnu, na který připadá první pátek v měsíci, se zpovídá půl hodiny před mší: ve středu v Počepicích, v pátek v Kosově Hoře.

 

Sedlčany - chrám sv. Martina

sobota
neděle
pondělí úterý
středa
čtvrtek
pátek
chrám sv. Martina
(18:00
17:00 Z*)
8:00 -
18:00
17:00 Z*
9:00
18:00
17:00 Z*
9:00
domov důchodců
15:00 -
-
-
-
-
-

 

Nalžovice - Chlum - chrám sv. Václava

sobota
neděle
pondělí úterý
středa
čtvrtek
pátek
chrám sv. Václava 17:00 (9:30) -
- -
-
-
  • od března 2019 zde může být mše sv. v sobotu s nedělní platností od 17h (místo neděle). Prosím sledujte ohlášky.
  • více o Nalžovicích

 

Dublovice - chrám sv. Nejsvětější trojice

sobota
neděle
pondělí úterý
středa
čtvrtek
pátek
chrám sv. Nejsvětější trojice - 11:00 -
- -
- -
Kosova Hora - chrám sv. Bartoloměje

sobota
neděle
pondělí úterý
středa
čtvrtek
pátek
chrám sv. Bartoloměje 18:00 (8:00) -
- -
-
18:00
17:00 Z*
  • od března 2019 zde může být mše sv. v sobotu s nedělní platností od 18h (místo neděle). Prosím sledujte ohlášky.
  • více o Kosově HořeJesenice - chrám sv. Nejsvětější trojice

sobota
neděle
pondělí úterý
středa
čtvrtek
pátek
chrám sv. Nejsvětější trojice -
9:30 - - -
-
-
Počepice - chrám sv. Jana Křtitele

sobota
neděle
pondělí úterý
středa
čtvrtek
pátek
chrám sv. Jana Křtitele
-
11:00 - -

16:30
15:30 Z*

-
-

 

Vojkov - chrám sv. Jakuba Staršího

sobota
neděle
pondělí úterý
středa

čtvrtek

pátek
chrám sv. Jakuba Staršího

4. sobota
16:30
15:30 Z*
(pouze dle ohlášek)

-
-
- -
-
-
domov seniorů 
1. sobota 14:00 
-
-
-
-
- -
* Z= zimní čas
 

Biblický citát

Koutek novinek

Kolik lidí je online ?

Právě připojeni - hostů: 12