Poutní mše svaté v červnu 2018

 

Poutní mše svatá v kapli Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Líchovech bude v pátek 8. 6. 2018 v 16 hodin.

Poutní mše svatá v kapli sv. Antonína ve Štětkovicích bude v pátek 15. 6. 2018 v 18:15 hVečerní mše svatá v Kosově Hoře ten den nebude!

Poutní slavnost sv. Jana Křtitele v Počepicích bude o nedělní mši svaté 24. 6. 2018.

Poutní mše svatá v kapli sv. Jana Křtitele v Křepenicích bude v neděli 24. 6. 2018 v 9:30 h., proto ten den nebude mše svatá na Chlumu!

 

Biblický citát

Kolik lidí je online ?

Právě připojeni - hostů: 10