Příprava na svátost biřmování

Oheň Ducha jsem přišel vrhnout na zem...

Milí mladí farníci, velice mě potěšilo, když postupně jeden za druhým přicházíte s prosbou: "Rádi bychom přijali svátost biřmování". Na toto nové vylití a pomazání Duchem svatým se musíme dobře připravit - jistě jde i o vědomosti - ale hlavně se naučit žít s Bohem, řekl bych, tak nějak víc Bohu dovolit být mi na blízku. Přípravu či společná setkání začneme po Novém roce. Přihlásit se může kdokoliv, kdo tuto svátost ještě nepřijal a touží po ní. Hlaste se přímo u mne, a to do konce tohoto kalendářního roku (2018). Kontakt na mě naleznete v Kontaktech. Těším se na setkání s vámi.

P. Stanislav Glac

 

Biblický citát

Koutek novinek

Kolik lidí je online ?

Právě připojeni - hostů: 37