Plášť sv. Martina

 

 


 

 

Plášť sv. Martina je iniciativa, kterou předkládám všem farníkům. Jejím účelem je oživení a prohloubení křesťanského života naší farní obce. Církev není ve světě jen pro okrasu. Máme jasné poslání, úkol, kterým nás Ježíš Kristus pověřil.
Toto poslání je možné vyjádřit čtyřmi hesly:

* za prvé: služba potřebným,
* za druhé: svědčit ve svém okolí o víře
* za třetí: žít jako společenství – všímat si jeden druhého
* za čtvrté: modlitba, svátosti, liturgie

Co udělám tento týden pro to, aby moje farní obec žila? Obnova nespočívá ani tak v organizovaných akcích nebo aktivitách navíc, mnohdy stačí soustředit se na to, co už dělám, co umím a využít to ke službě druhým.

P. Ondřej Salvet
Dopisy farníkům
 

Biblický citát

Koutek novinek

Kolik lidí je online ?

Právě připojeni - hostů: 14